VIDI-Microcar
Vic. Fabricació i venda de vehicles automòbils lleugers
Descripció:
Crear un nou concepte d'automòvil: MicroRaceCar, fabricar-lo, i Comercialitzar-lo, és l'objectiu del Projecte VidiMicrocar.
Aquest nou vehicle es caracteritza pel seu disseny, pel seu marcat caràcter esportiu (inspirat en els '50-'60), i per l'exclusivitat que li dóna el fet de ser construït artesanalment i en petites sèries. Es podrà conduir tant amb llicència de ciclomotor com amb carnet de 16anys, segons el motor que s'hi vulgui aplicar.
 Jordi i Albert Vidal
Tel. 658.897.625
[email protected]