Versió3, SCP
Manlleu. Botiga d'informàtica, ciber i programació
La idea del programa ha sorgit per la necessitat que tenen les petites empreses de poder portar un control sobre els seus productes, les seves vendes, les factures, albarans, etc. De la manera més senzilla possible, ja que molts no tenen grans coneixements informàtics. Les aplicacions existents són sovint complicades per treballar-hi i fan més coses del que ells necessiten.
El Castor pretén ser un programa genèric per qualsevol empresa que vengui els productes al públic, però a la vegada un programa fet a mida. Per la meva experiència en el sector i amb l’ajuda de vàries empreses interessades hem creat un model de programa adequat per les seves necessitats, on s'intenta que l'entorn visual sigui totalment intuïtiu.
 
C/ Sant Jordi, 12-14 - 08560 Manlleu - Barcelona
Tlf: 938511558 - Fax: 938515064
http://www.versio3.com - [email protected]
Cap del Projecte: David Planas