Altres edicions / Edició 2006 / Els projectes / Sud Energies Renovables, SL
Sud Energies Renovables, SL
Vic. Servei integral en el marc tecnològic de les energies renovables
SUD Energies Renovables, S.L. és una empresa que desenvolupa la seva activitat en el marc tecnològic de les fonts d'energia renovable. Es tracta d'un projecte empresarial format per un equip humà que aposta per un model energètic sostenible i respectuós amb el medi ambient.
El projecte és el resultat d'una iniciativa de professionals, amb una contrastada experiència en el sector industrial, energètic i medi ambiental, que pretén oferir un servei integral en el camp de la gestió i explotació d'instal•lacions d'energia renovable.
Amb un perfil pluridisciplinar, l'empresa està formada per enginyers industrials, professors universitaris i gestors tècnics mediambientals que treballen conjuntament amb equips d'economistes, advocats, arquitectes i instal•ladors industrials, per tal de desenvolupar projectes d'explotació energètica.