Altres edicions / Edició 2006 / Els projectes / SOLUTIONS. Design to innovate

 

SOLUTIONS. Design to innovate
Barcelona. Serveis d' innovació i disseny industrial per a pimes
SOLUTIONS neix amb l'objectiu de donar servei a les pime's de l'Arc Mediterrani per ajudar-les a innovar a partir del disseny industrial. En el procés de globalització actual cada vegada es pateix més la competència dels mercats asiàtics (per baixos costos, i cada vegada més una bona qualitat), i a les pime's no els queda altre remei que buscar punts forts que els garanteixin el seu futur. Des de SOLUTIONS entenem que un d'aquests avantatges competitius pot venir la innovació a través del (bon) disseny industrial.
SOLUTIONS està pensada com una empresa en xarxa, àgil i dinàmica, en contacte amb totes les innovacions del mercat. Volem aprofitar les noves tecnologies per treballar d'una manera més eficient, sumant sinèrgies.
Una vegada consolidat el mercat nacional es vol a mig termini afrontar el mercat internacional.