EstudiQ
Manlleu. Programació multimèdia
ESTUDIQ es una empresa dedicada als serveis de programació multimedia, creada per Joaquim Areñas i Martinez de Manlleu.
ESTUDIQ s'integra dins el mon de les TIC (Tecnologíes de la Informació i la Comunicació) especialitzada en el sector multimedia, abasta la programació de sistemes interactius desde jocs fins a simulació i creació de software, passant per continguts divulgatius, promocionals o educatius.
A més de programació ad-hoc per agéncies o empreses de software, desenvolupa productes propis com el visualitzador fotovirtual ORBITS.
També dedica gran part dels seus recursos a la recerca, coneixement i experimentació dels nous sistemes emergents dins el món multimedia com exemple la televisió en tres dimensions.